ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ขนาด 50 กิโลวัตต์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป 15-08-2562 633 ดาวน์โหลดเอกสาร